Aktivitet i fagutvalgene

Etter den formelle etableringen av Vest brann- og redningsregion på årsmøtet 27. april 2018, har tre fagutvalg blitt opprettet.

De nyvalgte fagutvalglederne i Vest brann- og redningsregion møttes 12. juni for å gå gjennom prioriteringer i brannsamarbeidet, sammen med leder av brannsamarbeidet, brannsjef i Bergen, Leif Linde. For å være sterkest rustet kommer både ledere og gruppemedlemmer fra ulike deler av regionen:

Leder for fagutvalg forebyggende tjenester, Stein Gjøsund, brannsjef i Os
Leder for fagutvalg brann- og redningsberedskap, Sigbjørn Kleppe, brannsjef i Odda
Leder for fagutvalg nødmeldetjenester, Pål Fromreide Hansen, brannsjef på Askøy

Fagutvalget for nødmeldetjenesten i Vest brann- og redningsregion møttes 18. juni på Askøy. Det var en kreativ samling, hvor de fikk frem mange gode tanker om hvordan hverdagen kan gjøres enda tryggere for innbyggerne, 110-personell og brann- og redningsmannskaper i regionen.

Fagutvalget for beredskap hadde møte 24. juli og fagutvalget for forebyggende tjenester hadde sitt første møte 7. august.

28.-29. august var de tre fagutvalgene samlet for å arbeide videre i gruppene og koordinere det arbeidet som blir gjort.