Bjørnis – barnas nye brannhelt

I august ble et nytt nasjonalt pedagogisk opplegg om brannvern for barn i barnehagealder lansert. Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern.

Mange barn og voksne kjenner Brannbamsen Bjørnis fra før. Kanskje har du møtt han på brannstasjonen, sett filmene hans på YouTube eller hørt sangene hans? Bjørnis er av nasjonale aktører innenfor brannvern valgt som nasjonal satsing når det gjelder brannvernopplæring for barn. Derfor er Bjørnis en selvskreven frontfigur i brannvernmateriellet som nå er utarbeidet i samarbeid mellom Norsk brannvernforening, brannvesenene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Bjørnis er tidenes satsing på brannvernopplæring for barn i barnehagen. Bjørnis gir barna grunnleggende kunnskaper og holdninger de har med seg resten av livet. Samtidig er barna gode brannvernambassadører som påvirker foreldre og besteforeldre til å tenke på brannsikkerheten hjemme.

Besøk brannbamsen.no for å finne informasjon, undervisningsmateriell, spill og andre verktøy for foreldre, barnehager og brannvesen. Her er også en nettbutikk med mange kule Bjørnis-produkter.