Brannsikkerhet i utleiebolig

Alle som leier eller leier ut bolig må passe på at brannsikkerheten er ivaretatt.

Sjekk at boligen har røykvarsler, slokkeutstyr og tilfredsstillende rømningsveier. Gå gjerne gjennom denne sjekklisten og les brosjyren om brannsikkerhet i utleiebolig.

  1. Er boligen godkjent til boligformål? Sjekk med plan- og bygningsetaten i kommunen din.
  2. Er boligen i kjeller eller på loft? Sjekk at du har to uavhengige rømningsveier med mindre leiligheten er godkjent med bare én. Vindu kan være én rømningsvei.
  3. Er vinduet stort nok til at du kommer deg ut hvis noe skjer?
  4. Har boligen fungerende røykvarslere? Batteri i røykvarsler skal byttes minst én gang i året med mindre
    batteriet har lengre levetid. Dersom leiligheten er koblet til en brannsentral, sjekk at den står i normal drift.
  5. Sørg for at boligen har tilgang på slokkeutstyr i form av husbrannslange og/eller håndslokker som fungerer. Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom og brannslukkingsapparatets trykkmåler (pil) skal peker på grønt.
  6. Hold rømningsveiene ryddige. Ikke bruk rømningsveiene som lagerplass for boss, sykler, barnevogner og lignende.
  7. Komfyrbrann er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem. Vær våken, edru og til stede når komfyren er i bruk.

Er du bekymret for brannsikkerheten i utleieboligen, kan du ta kontakt med brannvesenet der du bor.