Brannvernuka og åpen dag på brannstasjonen

Som vanlig arrangeres brannvernuka i uke 38. Da har mange barnehager brannvern på timeplanen! Lørdag 22. september inviterer de fleste brannvesen  til åpen dag på brannstasjonen.

If har kjøpt inn 120.000 brannhjelmer også til årets kampanje. Brannhjelmene er en unik budskapsbærer, som er veldig godt synlig på utallige pressefoto fra åpen dag. Hjelmen er fortsatt veldig populær, og har blitt et slags symbol på Brannvernuka. I tillegg til brannhjelmer får deltakende brannvesen kunnskapsløype med fem poster, svarkort i postkortstørrelse og plakater.

Andre aktuelle aktiviteter:.

  • Spyl på blink med brannslange
  • Slokk brann i kar
  • Prøvesitt en brannbil

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring, sammen med brannvesen og el-tilsyn over hele landet.

Se mer informasjon på brannvernuka.no