Hva er Vest brann- og redningsregion?

Vest brann- og redningsregion (VBR) er et langsiktig faglig samarbeid mellom selvstendige brannvesen i 16 kommuner i bergensregionen.

Disse kommunene er Askøy, Bergen, Fjell, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Odda, Os, Osterøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Ullensvang, Vaksdal og Øygarden. Over 80 % av befolkningen i bergensregionene bor i disse kommunene.

Gjennom samarbeidet etableres det faglige nettverk, regional innsats- og lederstøtte, overordnede plandokumenter og felles kvalitetsstandarder. Hovedhensikten med samarbeidet er å skape en tryggere hverdag for innbyggerne gjennom et formelt og strukturert nettverk for deling av kunnskap og erfaring.

Bergen brannvesen er administrasjonsbrannvesen for brannsamarbeidet, som ble formelt etablert på årsmøte 27. april 2018.

Det mørk blå området på fylkeskartet viser medlemskommuner i Vest brann- og redningsregion per 1. juni 2018.