Hva finner du på nettsiden vestbrannregion.no?

Nettsiden vestbrannregion.no skal hovedsakelig fylle informasjonsbehovet til to målgrupper: Innbyggerne og de lokale brannvesen i regionen.

Innbyggerne skal få aktuell brannforebyggende informasjon, samt informasjon av allmenn interesse innen brann- og redningsområdet. Informasjon om lokale brann- og redningstjenester står på kommunenes egne nettsider.

Brannvesenene i regionen skal få informasjon om ulike fagområder, samt praktisk informasjon om hvordan man kan utnytte felles ressurser i brannsamarbeidet. Nettsiden skal også gi gode verktøy for lokalt informasjonsarbeid. I tillegg skal nettsiden gi overordnet og oppdatert informasjon om brannsamarbeidet Vest brann- og redningsregion.

Sidene for brannvesenet er reservert brannvesen, som er medlemmer i brannsamarbeidet, og er derfor passordbeskyttet.