Fagutvalg for brannforebyggende arbeid:
Leder: Brannsjef Stein Gjøsund, Os brannvesen
Medlem: Overingeniør Ragnhild Østgulen Mortensen, Bergen brannvesen
Medlem: Overingeniør Lena Kåsin, Bergen brannvesen
Medlem: Leder forebyggende Ove Geir Stusdal, Øygarden brann og redning IKS
Medlem: Leder forebyggende Øyvind Ousdal, Kvinnherad kommune

Fagutvalg for brann- og redningsberedskap:
Leder: Brannsjef Sigbjørn S. Kleppe, Odda og Ullensvang brann og redning
Medlem: Konstituert seksjonsleder operativ Tom Berentsen, Bergen brannvesen
Medlem: Seksjonsleder deltidsstyrker Roger Johansen Trefall, Bergen brannvesen
Medlem: Utrykningsleder Børre Brekkvassmo, Øygarden brann og redning IKS
Medlem: Brannsjef Torfinn Kongsvik, Tysnes kommune

Fagutvalg for nødmeldingstjenesten:
Leder: Brannsjef Pål Fromreide Hansen, Askøy Brann & Redning
Medlem: Brannkonstabel Christer Skei, Bergen brannvesen
Medlem: Ingeniør Robin Åsheim, Bergen brannvesen/110-sentralen i Hordaland
Medlem: Utrykningsleder Gitle Smådal, Os brannvesen
Medlem: Overbefal Torleif Ones, Kvam brann og redning
Medlem: Leder beredskap Ruben Medhus, Kvinnherad brannvesen

ETABLERING: Vest brann- og redningsregion ble formelt etablert 27.april 2018.