Brannsikkerhet for eldre/Branntryggleik for eldre

Røykvarsler

Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide. Sørg for at boligen har røykvarslere som fungerer. Test gjerne røykvarsleren hver måned og når du har vært borte fra boligen noen dager. Du skal høre den fra soverommet med lukket dør.

Brannvesenet anbefaler seriekoblede røykvarslere. Bytt batteri en gang i året, gjerne på Røykvarslerens dag
1. desember.

Det finnes ulike varslingshjelpemidler for hørselshemmede. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Slokkeutstyr

Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokke- apparat. Sørg for at du har slokkeutstyr som du klarer å bruke selv. Brannslokke- apparater kan være tunge å løfte. Et brannteppe og en slokkespray er enkelt å bruke, og kan derfor være nyttig tilleggsutstyr.

Rømningsvei

Møbler slik at du lett kan komme deg ut av boligen ved brann. Sørg for at du har alternative rømningsveier og at rømnings- veiene er frie for hindringer.

Elektrisk utstyr

Sikring – Går sikringene ofte, er det tegn på at det elektriske anlegget ikke er tilpas- set din bruk. Bruk fagfolk når du trenger å utføre arbeid på det elektriske anlegget.

Stikkontakter – Belast ikke stikkontak- tene med for mange elektriske produk- ter. Kast gamle skjøteledninger og annet gammelt elektrisk utstyr.

Lamper og varmeovner – Lamper og varmeovner må ikke tildekkes. Flyttbare ovner må kun brukes under tilsyn. Følg monterings- og bruksanvisningen for dine elektriske produkter.

Vaskemaskin og tørketrommel – Bruk ikke vaskemaskin og tørketrommel når du sover eller er borte fra boligen. Rengjør lofilteret i tørketrommelen etter bruk.

Hold øye med komfyren

En av to boligbranner starter på kom- fyren. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet .

Ikke gå fra komfyren når den er i bruk, og skru den alltid av når du er ferdig med matlagingen. Ha gjerne brannteppe og slokkespray tilgjengelig på kjøkkenet.

Komfyrvakt hindrer brann!
Det er fort gjort å glemme å skru av komfyren. Ved å installere komfyrvakt kan du hindre at komfyrbranner oppstår. Komfyrvakt kutter strømmen hvis du glemmer å følge med på kokeplatene.

Hjelpemiddelsentralene kan installere komfyrvakt gratis hos de som er beret- tiget til dette. Kommunale ergoterapeu- ter, fastlege eller hjemmesykepleiere kan bistå med søknad.

Vær forsiktig med all bruk av åpen ild

Røyking – Vær forsiktig med røyking i sofaen eller godstolen. Røyk aldri på sengen. Røyketeppe/-forkle finnes på markedet. Ikke tøm askebegeret i boss- spannet, men i en brannsikker beholder med lokk.

Stearinlys – Forlat aldri et rom med levende lys. Plasser aldri levende lys nær brennbart materiale som lysmansjetter, pynt eller dekorasjoner.

Sjekkliste for bolig

 • Sørg for at røykvarsleren virker og kan høres overalt i boligen.
 • Vurder installasjon av komfyrvakt.
 • Installer tidsbryter på kaffetrakter og vannkoker.
 • Pass på at boligen har slokkeutstyr som også beboeren kan bruke.
 • Se til at rømningsveiene er frie for hindringer.
 • Om varmtvannsberederen ikke er koblet direkte på strømnettet, dra jevnlig ut støpselet og sjekk det for svimerker.
 • Fjern lysestaker av brennbart materiale.
 • Støvsug eller tørk støv av elektriske apparater (tv, panelovn, varmepumpe)
 • Ikke plasser brennbare gjenstander på komfyren.
 • Pass på at gardiner, duker, aviser og møbler er i god avstand fra panelovner.
 • Ved røyking, pass på at det fins en brannsikker beholder til aske og sigarettsneiper.
 • Sjekk at stikkontakter og skjøteledninger ikke er belastet med for mange elektriske produkter.

Ved brann

 • Redde alle som er i fare
 • Varsle nødnummer 110
 • Slokke dersom du ikke utsetter deg for fare
 • Rømme til sikkerhet