Branntrygg sommer/Summer fire safety

Husk røykvarsler og slokkeutstyr på ferie!

Husk røykvarsler og slokkeutstyr både på hytten, i båten, i bobilen og campingvognen. Sjekk at røykvarsleren virker. Ta gjerne med et nytt batteri eller en reiserøykvarsler. Sjekk også at slokkeutstyret ditt fungerer og at det er lett tilgjengelig. Det kan være lurt å
montere gassvarsler og CO-varsler om du har aggregat eller dieseldrevet varmeapparat. Kullosgassen er luktfri og vanskelig å oppdage.

Bruk av gass

Sørg alltid for å kontrollere at gassutstyr i båt, campingvogn og bobil er montert slik at det ikke skades eller løsner. Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Sjekk jevnlig slanger og koblinger for lekkasjer ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gass- apparater og gassanlegg. Vær forsiktig med bruk av åpen ild i nærheten av gassutstyr.

På campingplassen

Gjør deg kjent med sikkerhetsreglene når kommer til en ny campingplass. Sjekk hvor brannslokkingsutstyret er. Plasser din cam- pingenhet (campingvogn, telt eller lignende) i god avstand fra naboene dine. Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bo- biler eller telt. Åpen flamme må kun brukes ute i friluft. Ønsker du å grille, sjekk om cam- pingplassen har egne plasser for dette.

Trygg i båt

Fortøy i god avstand til andre båter, slik at det er mulig å slippe ut om en brann skulle oppstå. Elektriske anlegg, koke og varme- apparater må installeres og repareres av fagfolk. Stopp motoren og unngå røyking når du fyller bensin eller olje på båten.

Bålbrenning

Det er generelt forbud mot å gjøre opp bål i og i nærheten av skogområder mellom 15. april–15. september. Mange kommu- ner har imidlertid tilrettelagte bålplasser. Du trenger ikke melde inn eller søke om til- latelse for å tenne opp sankthansbål. Bål- brenning skal utføres på en forsvarlig måte, holdes under oppsyn og slokkes når man er ferdig. Ha rikelig med slokkevann tilgjenge- lig. Bålbrenning skjer på eget ansvar.
Ta hensyn til naboer ved brenning av hage- avfall. Røyken er ofte til plage for de som har astma og andre luftveisproblemer.

Grillvettreglene

All grilling skal foregå utendørs. Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm og la aldri barn og kjæledyr være alene i nærheten av en tent grill. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen. Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig. Aske fra grillen må tømmes i egnet behol- der med lokk.

Ved brann

 • Redde alle som er i fare
 • Varsle nødnummer 110
 • Slokke dersom du ikke utsetter deg for fare
 • Rømme til sikkerhet

Huskelister for grilling

Engangsgrill og kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen, og bruk kun tennvæske.
 • Ha alltid slokkemiddel tilgjengelig, for eksempel en hageslange, en bøtte vann eller et brannslokkeapparat.
 • Sjekk at grillen er helt slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med rikelige mengder vann etter bruk.

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, sjekk at alle blussene er stengt.
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, sjekk at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Er du i tvil om brannsikkerheten?

Ta kontakt med ditt lokale brannvesen!