Testkampanje

Bytt batteri i røykvarsleren din og sjekk at den virker. Test batteriet ved å trykke på testknappen, og sjekk også om røykvarsleren reagerer på røyk.

Røykvarsleren redder liv! Den varsler tidlig om at en brann er under utvikling, slik at du kan komme deg ut i tide.

Alle må ha røykvarsler

Alle boliger – leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter – skal ha minst én godkjent røykvarsler eller et FG-godkjent brannalarmanlegg. Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje og den skal høres på alle soverom og oppholdsrom, også når dørene er lukket. Eieren av boligen har ansvaret for å skaffe og montere røykvarsler og for at det blir byttet batteri.

Skift batteri en gang i året

De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Batteriet må da skiftes så snart som mulig. Røykvarslere bør testes minst en gang i måneden og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet bør skiftes en gang i året, med mindre du har batterier med lengre levetid. Gjør det til en vane å bytte batteri på Røykvarslerdagen 1. desember. Hjelp også eldre du kjenner med å bytte batteri denne dagen.

Seriekoblede røykvarslere

Røykvarslerne bør være seriekoblet slik at de varsler samtidig. Alle i huset vil da kunne bli varslet om brann i en annen etasje. Dersom du vil koble sammen røykvarslerne, må du anskaffe varslere som er beregnet for dette. Sammenkoblingen er enkel og kan gjøres selv.

Ionisk eller optisk?

Det er flere typer røykvarslere, både optiske, ioniske og kombinasjonsvarslere. Optiske røykvarslere reagerer raskest ved ulmebrann, mens ioniske røykvarslere reagerer raskest på åpen ild. Vi anbefaler optiske eller kombinerte varslere.

Plassering er viktig

Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk. Røykvarslere bør monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 cm fra vegg. Varslerne bør monteres i rømningsveiene, for eksempel i ganger som knytter flere rom sammen. I hus med flere etasjer bør varslerne monteres nær trappene. Røykvarslerne skal kunne høres tydelig på alle soverom og oppholdsrom når alle dører er lukket.

Test røykvarsleren med røyk

I tillegg til å teste røykvarsleren med testknappen, bør du med jevne mellomrom teste med røyk. Bruk røyk fra testpinne, testspray eller vanlig fyrstikk for å teste om selve røykvarsleren reagerer på røyk. Dersom røykvarsleren ikke reagerer med nytt batteri, er røykvarsleren defekt og må skiftes ut snarest.

Røykvarslere bør minst en gang i året rengjøres for støv og smuss. Vær forsiktig så du ikke skader elektronikken. Det anbefales å skifte ut røykvarslere som er eldre enn 10 år, fordi følsomheten reduseres over tid.